Umuligheten av en oversettelse

Det er et gammelt problem, uten noen endelig løsning i sikte: hvordan skal man oversette et verk? I møte med teksten finnes tusenvis av språklige muligheter, og oversetteren må bestandig ta en rekke valg om hvilke hensyn som skal veie tyngst: tydelighet eller trofasthet? bokstavelig eller omskrevet? Vedkommende blir konfrontert med disse spørsmålene ved hvert… Les hele