Hanehale og Tequila

Mot slutten av første verdenskrig var navnet «Cock’s tail» velkjent blant tørste festgjengere på begge sider av Atlanteren.