Et enkelt ord

Det finnes et ord i Bibelen som ikke lar seg oversette. I to tusen har vi stridet om betydningen.