Kulturelt forbruk

Har jeg blitt en posør? Er dette en form for kulturell appropriasjon? Er jeg fremdeles i stand til å ha genuine følelser?

To historier fra billett-luken

I et ambisiøst forsøk på å senke både besøkstall og trivsel på de statlige museer i Berlin, har man valgt å utelukkende sysselsette kvinner med kort, rødt hår.

Motiv og mening

Fotografiet tillater oss å fange et øyeblikk. Det vaker i skjæringspunktet mellom øyeblikket og evigheten.

Full figur

Hos Leonardo Da Vinci heter det: en mann er ikke maler hvis han ikke er universell.

Totenbeinli

I denne jungelen av freudianske assosiasjoner er det spesielt én kobling mellom kake og skulptur jeg hefter meg ved.