Guds ordbok

I Guds ordbok

står hvert ord skrevet

i gyllen skrift, etterfulgt

av en definerende avgrensning som

snitt for snitt

skjærer ut ordets betydning.


Under v ordet verdensrom.

Under k ordet kosmos.

Under u ordet univers


Og helt til slutt,

etter siste ord på å,

et ordløst ord


for hvilket ethvert snitt

mest ville ligne ei ripe

på et vindu som

ikke er der.