Rapsode TV

«Meditasjon er medisin.

Men big pharma tjener ikje pengar på reine tankar. 

Egenkjærleik er bad for business. 

Eg knusar kapitalismen ved å elska meg sjølv.«

Vi har blitt med Sarah-Stephanie Skjoldevik backstage på paneldebatt! Før hun skal lese diktet sitt om Putin har vi vært så heldige å lure ut et par av de mer politisk ukorrekte diktene fra diktsamlinga hennes.