Jeg velger meg april! (remix)

Jeg velger meg april (som en pokémon)

I den det gamle faller, (institusjonalisert alderdom)
i den det ny får feste; (nyliberalistiske ekkokamre)
det volder litt rabalder,- (kulturkrig på Twitter)
dog fred er ei det beste, (jo)
men at man noe vil. (Jeg vil ha fred, Bjørnstjerne)

Jeg velger meg april, (som en Twist i en godteskål)
fordi den stormer, feier, (dårlig vær, bro)
fordi den smiler, smelter, (et smil som ikke når øynene)
fordi den evner eier, (ikke som mai)
fordi den krefter velter,- (ikke som meg)
i den blir somren til! (men vinteren venter.)