Odyssevs

Tyve døgn til sjøs,
tre i storm, Poseidons vold
Skylt i land, ble en vandringsmann
På Skjerias strand ligger han
Sovende i det lune løv

Navsikaa heter hun som hjelper han
Prinsesse av Faiakerne, datter av Arete
Som er gift med den vise drott – Alkinoos

De tar han inn, den skipbrudne
Og skjenker han slik skikken er
Med mat og vin og sang

Han gjenfødes på denne ø
Ved å gjenfortelle om den strie sjø
Som skilte han fra Trojas fall
Og reisen hjem, der mange av hans menn
Måtte dø

****

Billetter til de to første forestillingene av «Odysseen gjenfortalt» kan kjøpes her:

https://www.deltager.no/event/odysseen

https://www.villalunde.no/arrangementer/lyrikkens-kveld-pa-villa-lunde