Tårer

Tårene hans brenner
Saltvann i flamme
Tårene hans brenner
Der de renner forbi nesegrop og smilehull
Dalfører og fjelltopper

En mann i skam
For tårene hans brenner
Et offerlam uten gjeter, uten hyrde
Han vil ofre seg selv til menneskene
Men uten bøddel blir det hans egen byrde

Tårene hans brenner
Svir seg inn i blod og kropp
Han skuer alltid ofringsplassen
Og hvor det hele ender
Er livets fjelltopp