γνῶθι σεαυτόν

~ Gnothi Seauton ~


Ingen hemmelighet 

Dog blir det tiet

Om menneskets sannhet

Den ypperste mulighet


Ryggen kjenner det.

Magen fornemmer det 

Det eneste jeg vet.

Livets endelighet