Bløte røtter

Bløte røtter
Ung jord, godt gjødslet
Gartnerens trøst, raken
Naturens røst, vekst

Bløte røtter
Ung jord, vaklende underlag
kjemiske prosesser
fordervet vekst
Ung Jord, næringsrik
Hekkesaksformynderi
Rotløs vekst 

Bløte røtter
Tilitersbøtter med møkk
Ung altetende jord
Bare hold mine røtter bløte