Tegnsetting i den fornuftige tidsalder

I en moderne utgave av «Markens grøde» har de ikke bare modernisert språket, rettet to «aa»-er til «å» og så videre, men de har også rettet på tegnsettingen. For eksempel har de satt inn komma der Hamsun helt bevisst har utelatt det. I åpningen av romanen foreligger et komma som absolutt skulle vært der, i henhold til korrekt rettskrivning. Man har for sikkerhets skyld satt det inn igjen, kanskje det bare var en glipp hos den gamle dikter? Dessuten kan det jo være skadelig for ungdommen, som romanen sikkert er tilrettelagt for, å lese feil rettskrivning. Men dermed blir rytmen i teksten ødelagt. Hamsun hadde absolutt språklig gehør. Hvem ville fjernet en note hos Mozart? Eller satt inn en ekstra note? «Den fornuftige generasjon» har nok rett i prinsippet, men i praksis, det vil si i livet, tar de feil. Jeg foretrekker livet – så kan de andre ta seg av rettskrivningen.