Hva gjør manusforfattere når 5G-nettet er på plass?

Det er mye bekymring hos enkelte rundt konsekvensene knyttet til utbygging av 5G-nettet. Nettet får skylden for svekket immunforsvar, fugledød, økt koronasmitte og mye mer rundt om i verden. Dem om det. Derimot er det få som bekymrer seg for konsekvensene utbyggingen vil ha for film- og seriebransjen!

Det siste året har jeg, som alle andre, tilbrakt ekstremt mye tid hjemme. Den siste tida har jeg i tillegg vært forkjøla, og dermed ikke gjort annet enn å se på serier og filmer. Etter å ha sett et utall filmer av varierende kvalitet, har det blitt tydelig at dårlig mobildekning er et svært viktig handlingsskapende element. Ofte dreier det seg om at en viktig beskjed må gis, som regel om at man bør komme seg til helvete vekk. Beskjeden blir ikke overbrakt på grunn av dårlig dekning, med dertilhørende negative konsekvenser for de involverte. Som regel død og alvorlig skade. Her er to eksempler:

Jurassic World (2015): de ansatte tror at den store, slemme, genmanipulerte dinosauren har rømt fra buret og går inn dit. Via sporingsfunksjonen i hovedkvarteret oppdager de ansatte at dinosauren fortsatt er i buret. De prøver å gi beskjed, men dekningen er dårlig. Noen blir spist og dinosauren rømmer. Med perfekt mobildekning er det mulig at resultatet ville blitt annerledes. Senere i filmen skaper dårlig mobildekning nok en gang problemer. En viktig beskjed om at den slemme dinosauren er løs blir ikke overbrakt, og to unge gutter drar dermed videre ut i jungelen i stedet for å dra hjem. Det går, ikke uforventet, dårlig.

Dante’s Peak (1997): en vulkan er i ferd med å få utbrudd og ødelegge den idylliske fjellbyen i nærheten. Hovedpersonen er sammen med en kollega inne i vulkankrateret for å ta målinger. De ansatte på kontoret oppdager at vulkanen våkner til liv, men får ikke gitt beskjed i tide på grunn av dårlig dekning. Bare flaks gjør at det ikke ender verre for de to i vulkankrateret. For øvrig er det rart at filmens hovedperson, som er byens ordfører, ikke tar mer ansvar for evakueringen av byen, men det er en annen sak.

Dette er noen tilfeldig valgte eksempler som illustrerer en trend. Tenk over dette neste gang du ser film – hvor ofte er ikke dårlig dekning et problem? Hva gjør manusforfatterne når 5G-nettet er rullet ut og problemet med dårlig dekning blir ikke-eksisterende? Hvorfor setter ikke de mektige produsentselskapene ned foten for denne teknologiske utviklinga?

Jeg venter i spenning på hva manusforfatterne skal finne på i stedet. De nevnte eksemplene viser også tydelig at når man er tvunget til å være hjemme stiller man få krav til filmkvalitet.