Dikt fra Moderne hengivenhet

Tomhet er mer realistisk 

påstår du 

ulykkeligheten kommer av 

at du er for reflektert 

jeg kan kjenne igjen tilbøyeligheten 

tryggheten i arroganse 

ordet ensomhet forfører 

lokker med løfte om 

innsikt og selvhøytidelighet 

evnen til å avmystifisere verden 

lysten til å bygge høye bygninger 

i flatt landskap 

konstruere Metropolis

fra diktsamlingen Moderne hengivenhet