Et enkelt ord

I 1230, etter flere tiår med strevsomt arbeid, fullførte en gruppe med munker fra Dominikanerordenen den første komplette konkordansen over Bibelen. En konkordans er en alfabetisk liste over alle ord som forekommer i en tekst, og hvor i teksten de opptrer. Som man kan tenke seg, var det et svært tidkrevende arbeid å plukke ut hvert enkelt ord og føre dem inn i en lang, lang liste.

Dette kan være et uvurderlig verktøy, om man vet hva man leter etter. I den latinske Vulgata, som munkene lagde en oversikt over, opptrer stammen til ordet salvatio, frelse på latin, 405 ganger – imens peccatum som betyr synd opptrer 989 ganger. En kuriositet eller en teologisk innsikt?

Ved første øyekast kan det virke som at synd forekommer hyppigere enn frelse i Bibelen, men det er en fare ved å lese doktrine ut av slike oppregnelser: ord tas ut av kontekst og kanskje burde man medregne ordet liber (453 ganger) som betyr ‘fri’, og figurerer i kjente setninger som: «…fri oss fra det onde.» Plutselig kan bildet bli et annet.

Noe av det mest interessante er de ordene som bare opptrer en enkelt gang. I kjent stil har grekerne et vanskelig ord for det – hapax legomenon. Slike særord kan være en interessant inngangsport til en tekst eller et tekstkorpus; ta for eksempel det greske ordet for demon eller ond ånd, daimon, som kun opptrer en enkelt gang i hele Det nye testamentet. Lukasevangeliet er kjent for sine mange hapax legomena; disippelen Lukas var lege og mange av disse enkeltordene er ofte medisinske begreper. Gjennom å studere hvilke ord som er særegne for en forfatter, trer plutselig den enkeltes stil og stemme mye tydeligere frem.

Det aller mest fascinerende av alle hapax er uten tvil ett enkelt ord som har vært gjenstand for mange teologiske diskusjoner: epiousion. Dette er et hapax legomenon i den reneste betydning: det opptrer ikke bare en enkelt gang i Bibelen, men bare en eneste gang i alt vi har av gammelgreske tekster. Ordet finnes bare ett eneste sted, i bønnen Fader vår og har tradisjonelt blitt oversatt til ‘daglig’ – «gi oss i dag vårt daglige brød». En mer bokstavelig oversettelse kan være ‘overessensiell’, men dette er heller ikke sikkert. Det er en lang debatt; paver og helgener helt fra Augustin til vår forrige pave Benedict har gitt sitt bidrag. Likevel er man ikke nærmere et sikkert svar eller en enighet – for hvordan kan man noen gang vite sikkert, når ordet bare forekommer en eneste gang?

I disse dager kan man lage en konkordans ved hjelp av et par tastetrykk – vipps, så har du en fullstendig oversikt over alle forekomster og enkeltord. Teknologien har brakt nye verktøy; tiden da munkeordre strevde i tiår med avskrifter og oppføringer er omme. Noen spørsmål forblir likevel ubesvarte, uten noe løsning i sikte; imens andre ligger fortsatt uoppdagede, ventende på oss.