Fem tips til en ung forfatter

  1. Etter en bok er jeg følelsesmessig utmattet. Er man ikke følelsesmessig utmattet, har man ikke formidlet følelsen godt nok til leseren.

  2. Jeg må stadig hvile ut og komme meg litt, hvis jeg skal kunne gjøre mitt beste. Mitt hjerte utgjør min hovedformue, og jeg vil helst administrere det så forstandig som mulig.

  3. … Og hør nå godt etter. Når mennesker snakker sammen, så lytt med alle dine sanser. Ikke tenk på hva du selv vil si. De fleste hører ikke etter. Ei heller iakttar de. Du skal lære å gå inn i et værelse og huske alt du så der inne når du kommer ut igjen. Og ikke bare det. Hvis værelset gav deg en spesiell følelse, må du vite hva det var i værelset som gav deg denne følelsen. Prøv å øve deg på det. Når du er i byen, så prøv å legge merke til alle de forskjellige måtene folk stiger inn og ut av bilene på. Det er tusen måter å øve seg på. Og husk alltid å tenke på andre mennesker. 

  4. Er De avholdsmann? Slutt med det. Jeg har drukket siden jeg var femten år gammel, og det er få ting her i livet som har skjenket meg større glede.

  5. Ikke vær redd. Du har alltid skrevet før, og du kommer til å skrive nå. Alt som skal til, er å skrive ett sant utsagn. Skriv det sanneste du vet.