Paglianske sitater for en vanskelig tid

1. Historien er overstrødd med ruinene til sivilisasjoner som trodde de skulle vare evig. 

Budskap: Ikke ta noe for gitt. Vær forsiktig. Denne sivilisasjonen er ikke nødvendigvis den mektigste eller siste i verden!

Den amerikanske feministen, kulturkritikeren og provokatøren Camille Anne Paglia er underkjent i Norge, selv om hun har besøkt vårt ganske land ved flere anledninger. I sine forelesninger om kunst og kulturhistorie har hun forsøkt forgjeves å få opp den skandinaviske temperaturen med sin italiensk-amerikanske varme. Jeg sier forgjeves ikke fordi hun ikke vellykket har instruert interesserte nordboeres sinn om den vestlige verdens mangeslungne og kompliserte kunsthistorie, men fordi hennes sidekommentarer om sex, kjønn, kvinner, menn og feminisme ikke alltid har falt i god jord hos bluferdige nordmenn. Problemet er at sidekommentarene ikke kan stilles til siden; de er en uløselig del av den helheten som Paglias intrikate tenkning består av. 

2. Forfølgelse og forføring utgjør seksualitetens essens. Det er en del av gnisten. 

3. Du kan lage lover og regler som beskytter de svake og hjelpeløse, ja, men du kan aldri lovregulere den primitive, barbariske sexdriften. Den kommer fra dypt, dypt inni deg, og er en del av det menneskelige drama, som er fornuften og logikken versus det primitive, barbariske og dyriske. Men det er ikke det folk tror lenger! De tror at alle problemer kan løses bare de hadde hatt de rette lovene. Da kunne vi hatt en utopi der alle behandlet hverandre likt. Dream on! Det er en fantasiverden.

Det folk ikke forstår, er at Paglias mange tanker utgjør et helhetlig system; et sammenhengende verdenssyn; en metafysikk der alt handler om natur versus kultur. Og vi mennesker, stakkars små, er slengt inn i denne episke konflikten på mer intenst vis enn de fleste dyr. Heldigvis har vi gudenes redskaper; kunst, kultur og religion for å gardere oss mot elementene, eller i det minste midlertidig glemme deres herjinger med våre verk og kropper. 

4. Moderne kroppsbygging er ritual, religion, sport, kunst og vitenskap, oppslukt i vestlig kjemi og matematikk. Ved å benekte naturen, overgår kroppsbygging den. 

Paglia er nok ikke overrasket over korona-krisen, da hun alltid har vært av den oppfatning at 

5. Mennesker er ikke naturens favoritter. Kun en av mange arter som naturen nådeløst og uten diskriminering utøver sin voldsomme kraft på. 

6. Vi må  gjenskape noe som er gått tapt, altså en høyere bevissthet om mennesker som individer. Det er en buddhistisk idé. Du er ansvarlig for ditt liv. Du kan ikke forvente at samfunnet skal redde deg

Som romantiker og forsvarer av religiøse systemers storslagne verdenssystemer, utgjør naturen for Paglia, naturlig nok, ikke bare en fiende, men en evig kilde til livsbejaende inspirasjon, en kilde som dog alltid må respekteres for dens voldsomme kraft; det nødvendige referansepunkt til enhver kultur. For livet, hevder Paglia, trass dets vanskeligheter og motgang, er ikke en tragedie, men en storslagen komedie som må nytes, leves, til det fulle.

7. Vi må akseptere vår smerte, endre det vi kan, og le av resten.