Hva gjør vi når vi har såret noen vi er glad i?

Tarjei Vollset

Våre moralske begreper har sitt opphav i negative erfaringer av at mennesker kan bli fullstendig ødelagt om deres rettigheter og grenser ikke blir respektert og anerkjent, om vi skal tro Jay Bernstein. Begreper som integritet og selvrespekt oppstår på bakgrunn av våre refleksjoner over erfaringer av at mennesker har blitt såret, skadet eller fullstendig destruert av andre menneskers handlinger.

Når vi er sammen med andre mennesker er vi nesten alltid skyld i å såre den vi er med og bryte den andres grenser. Kanskje er det en velment vits som stikker litt for hardt eller en kommentar om noens religion vi gjerne skulle vært foruten. Når vi sårer andre mennesker kjenner vi ofte på en frykt for hvordan det vil gå med den vi har skadet og en skyldfølelse for å ha såret noen vi er glad i. Når andre er såret av noe vi har gjort mot dem, igangsetter dette ofte selvrefleksjon. Hva var det jeg gjorde som var galt? Som regel fører dette til en beklagelse, en anerkjennelse av den andres grenser og en lovnad om at det ikke skal gjenta seg. En slik anerkjennende handling, av den andres sårbarhet og skjørhet, gjør det mulig for disse personene å stole på hverandre og ha det fint sammen på ny. 

Ifølge psykoanalytikeren Melanie Klein er det gjennom negative erfaringer av å såre andre mennesker at barnet opparbeider seg en stadig større evne til å ta ansvar for egne handlinger overfor andre mennesker, vise omsorg for andres sårbarhet og ta hensyn til deres grenser. Vår gradvis ervervede omsorg for andre og ideer om andres grenser, integritet og selvrespekt, erverves gradvis gjennom negative erfaringer av å såre andre. Dannelsen av moralske begreper, som integritet og selvrespekt, kan dermed ikke forstås uavhengig av dets utviklingspsykologiske opprinnelse og kan spores helt tilbake til mor-barn-relasjonen. 

Menneskerettighetene og menneskeverdet er ifølge Bernstein også basert på en negativ moralsk erfaring av at mennesker kan ødelegge andre mennesker. På samme måte som vi trenger at vår omgangskrets erkjenner det når de har sagt eller gjort noe sårende, trenger vi i tillegg å få våre menneskerettigheter anerkjent så snart de blir tatt fra oss, enten det er snakk om tap av ytringsfrihet, religionsfrihet, bevegelsesfrihet, privatliv, rett til politisk deltakelse eller noen av de andre punktene i verdenserklæringen om menneskerettigheter. Dermed, alle nivåer av moralen, fra en venn som beklager en sårende vits, til artikkel 27 i menneskerettighetserklæringen: «Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskaplige fremgang og dens goder», er vår respons som medmennesker, til at vi alle er utsatt for å bli såret, skadet og ødelagt av andre menneskers handlinger. Og viktigst av alt; vi er fullstendig avhengige av å ha tilgang på disse anerkjennende symbolske strukturene når det er oss selv som har blitt krenket og dypt såret. Vi trenger å få anerkjent av andre at det er feil at vi ble nektet tilgang til det kulturelle liv og en lovnad om at det ikke skal skje igjen, for at vi fullt ut, på ny, skal bli i stand til å nyte samfunnets kulturelle liv. Som samfunn og medmennesker har vi et gjensidig ansvar for å anerkjenne når andres rettigheter og grenser blir krenket. Gjennom anerkjennende handlinger hjelper vi hverandre gjennom vonde og såre opplevelser, slik at vi alle kan reise oss, og på ny bli i stand til å leve meningsfulle og verdige liv. 

Foto av Birmingham Museums TrustUnsplash

Amalie Karevold
Tilgjengelig

Noe i meg er konstant under angrep

Dag August Schmedling Dramer
Tilgjengelig

Erotisk frustrert: Mellom indignerte incels og frigide feminister

Kathinka Wang
Tilgjengelig

Jeg er blitt frarøvet et musikalsk talent

Eivind August Westad Stuen
Tilgjengelig

Der røyken slutter, begynner hatet

Maria Bock
Tilgjengelig

Åtte grunner til at et overgrepsoffer er hyggelig fremfor sint

Øyvind Johannes Hamre
Tilgjengelig

Umuligheten av en oversettelse

Una Mathiesen Gjerde
Tilgjengelig

På hjul med Roland Barthes, Marco Pantani og Pappa

Oscar Grimstad
Tilgjengelig

Keeper Kanon

Håvard N. Funderud
Tilgjengelig

Spell noe du kan!

Gustav Elgin
Tilgjengelig

Om å bli funnet

Maria Carlson
Tilgjengelig

Toalettprat til besvær

Bendik Møller Aas
Tilgjengelig

Motiv og mening

Haagen Poppe
Tilgjengelig

Skrjabin og musikkens åpenbaring

Tarjei Vollset
Tilgjengelig

Misunnelse og melankoli

Sebastian Skytterud Myers
Tilgjengelig

Boligmarkedets bakside

Hedda Gray Lægreid
Tilgjengelig

Elnett og muggsopp

Eivind August Westad Stuen
Tilgjengelig

Den kreative flytsonen

Øyvind Johannes Hamre
Tilgjengelig

Et helvetes begjær

Bendik Møller Aas
Tilgjengelig

Om det å ofre

Hanna T. Rostøl
Tilgjengelig

Har du hørt siste nytt fra Neptun?

Øyvind Johannes Hamre
Tilgjengelig

Brev til en venn

Gustav Elgin
Tilgjengelig

Forfalskningens uutholdelige troverdighet

Gustav Elgin
Tilgjengelig

To historier fra billettluken

Øyvind Johannes Hamre
Tilgjengelig

Aspirasjoner

Johanna Holt Kleive
Tilgjengelig

De ærliges uttrykk

Jonas Patrick Ludvigsen
Tilgjengelig

Å rive en mur

Øyvind Johannes Hamre
Tilgjengelig

Kortlevd løgn, langlevd kvalitet

Johanna Holt Kleive
Tilgjengelig

Absint og negroni

Dag August Schmedling Dramer
Tilgjengelig

Å gråte på innsiden

Henning Næss
Tilgjengelig

Om Sven Elvestad, alias Stein Riverton (1884-1934)

Hedda Gray Lægreid
Tilgjengelig

Kalkunens indre

Johanna Holt Kleive
Tilgjengelig

Enfant terrible

Sebastian Skytterud Myers
Tilgjengelig

Et spørsmål om liv og død

Øyvind Johannes Hamre
Tilgjengelig

Om verk og virkning

Øyvind Johannes Hamre
Tilgjengelig

Et enkelt ord

Eivind August Westad Stuen
Tilgjengelig

Når støy blir musikk

Johan Sigmundstad
Tilgjengelig

I landet hvor boller er mer verdt enn gull

Øyvind Johannes Hamre
Tilgjengelig

Sartre og blindheten

Johanna Holt Kleive
Tilgjengelig

Kjærlighet og slagsmål på Theatercaféen

Tony Norgaard
Tilgjengelig

Forbrytelse og Twist

Regine Stokstad
Tilgjengelig

De har elsket å lese

Johanna Holt Kleive
Tilgjengelig

Se hvilket menneske!

Øyvind Johannes Hamre
Tilgjengelig

Dødelige dikt

Lars Taraldsen
Tilgjengelig

Sukuhumvit Road

Hedda Gray Lægreid
Tilgjengelig

Underlivets mystikk

Ernest Hemingway
Tilgjengelig

Fem tips til en ung forfatter

Øyvind Johannes Hamre
Tilgjengelig

Å leve med litteraturen

Tony Norgaard
Tilgjengelig

Kald krig på Haukeliekspressen

Johan Sigmundstad
Tilgjengelig

Syrlig kjærlighet

Øyvind Johannes Hamre
Tilgjengelig

Paul de Mans vekst og fall

Johanna Holt Kleive
Tilgjengelig

Plebeiisk hastverk og gourmet

Hedda Gray Lægreid
Tilgjengelig

Fordelen med håndbagasje

Gustav Elgin
Tilgjengelig

Totenbeinli

Johan Sigmundstad
Tilgjengelig

Sirkus eller middag?

Johanna Holt Kleive
Tilgjengelig

Lyvekunst

Hedda Gray Lægreid
Tilgjengelig

Fargekodet hverdag

Øyvind Johannes Hamre
Tilgjengelig

Monster, monstrum

Dag August Schmedling Dramer
Tilgjengelig

Eksistensiell benkpress

Gustav Elgin
Tilgjengelig

Retusjering i realismens tidsalder

Johanna Holt Kleive
Tilgjengelig

Lady Sings the Blues

Johan Sigmundstad
Tilgjengelig

Hanehale og Tequila

Øyvind Johannes Hamre
Tilgjengelig

Å være født, ufullstendig